Efektywność marketingu multisensorycznego

Czy marketing multisensoryczny jest przyszłością i dlaczego jest tak skuteczny?

Sygnały multisensoryczne są klasyfikowane przez ludzki mózg jako istotniejsze i wiarygodniejsze, są szybciej przetwarzane i dłużej zachowywane w pamięci. Badania neuromarketingowe dowodzą, że im więcej zmysłów jest zaangażowanych w odbiór reklamy, tym silniejszy efekt wywieramy na odbiorcach. Jeśli do wzroku i słuchu dodamy dotyk, to te trzy wzajemnie stymulujące się kanały percepcji zwiększają aktywność neuronów w mózgu nawet o 1000%. Naukowcy mówią tu o multisensorycznym wzmocnieniu.

Coraz więcej marek przywiązuje też wagę do innego zmysłu – węchu. Dbają o atrakcyjny zapach produktów, sklepów czy miejsc świadczenia usług (np. linie lotnicze). Badania Martina Lindstroma, światowej sławy eksperta od brandingu i neuromarketingu, pokazują, że lojalność klientów wobec marki wzrasta dwukrotnie, jeśli zbudowana jest na fundamencie docierania do wielu zmysłów.

 

marketing multisensoryczny


alternatywne formy reklamy

Dlaczego poszukujemy alternatywnych form komunikacji?

Tradycyjne środki komunikacji stają się coraz mniej efektywne. Codzienny zalew informacji handlowych prowadzi do przesytu i uodpornienia się na nie konsumentów. Jesteśmy atakowani przez tysiące komunikatów reklamowych, ale mało które przebijają się do naszej świadomości. Artykuły promocyjne są skutecznym narzędziem wywoływania zainteresowania oraz zaangażowania u odbiorców. W niewspomaganych testach stopnia zapamiętania reklamy artykuły promocyjne uzyskują trzykrotnie lepsze wyniki niż tradycyjne materiały drukowane, znacząco również wyprzedzają pod tym względem reklamę telewizyjną.


Co łączy marki Magic Concepts, Rubik's i Logoloop?

Te trzy grupy produktów mają cechy wspólne, wyróżniające je spośród innych artykułów promocyjnych. Po pierwsze, zapewniają wiele miejsca na pełnokolorowy projekt, w ten sposób oferując klientom nadzwyczajne możliwości komunikacyjne. Po drugie, wchodzą w interakcję z odbiorcą poprzez dotyk i ruch, czyli należą do mediów haptycznych, w których się specjalizujemy.

media haptyczne


magiczna kostka

Dlaczego nasze produkty są atrakcyjną i efektywną formą dotarcia firm do ich potencjalnych klientów?

Są atrakcyjne dla odbiorców, ponieważ budzą w nich instynktowną chęć do zabawy. Kontakt z naszymi produktami sprawia im po prostu frajdę. Gdy chodzi o skuteczność, to doskonale wpisują się w istotę Accelerated Learning – szybkiego zapamiętywania, wyrażanego równaniem: obraz + akcja + emocje = pamięć. Efektowny projekt graficzny (obraz) + proces rozkładania, układania, obracania (akcja) + wynikająca z tego radość (emocje) dają gwarancję, że przekaz reklamowy zostanie zapamiętany.

Nasze produkty wykorzystują kilka psychologicznych efektów wzmacniania percepcji. Np. efekt ucieleśnionego poznania (embodiment) – informacja jest asymilowana poprzez ruch składania i rozkładania. Zapewnia to lepsze i szybsze zapamiętywanie, a następnie przywoływanie treści. Efekt torowania (priming) – podczas rozkładania kostek i kart logoloop otwarte dłonie wielokrotnie są zwrócone w kierunku ciała. To postawa akceptacji, która podświadomie nastawia umysł na przyjmowanie i przetwarzanie nowych wiadomości. Efekt posiadania (endowment effect) – to, co trzymamy w rękach i czego dotykamy, przejmujemy – w sensie psychologicznym – w posiadanie. Podnosi to subiektywną wartość rzeczy i zwiększa gotowość do kupna. Magic Cube czy logoloop, niejako w zastępstwie, czyni rzeczy abstrakcyjne namacalnymi i wywołuje psychologiczny efekt przejmowania w posiadanie. Warto wspomnieć jeszcze o efekcie społecznej multiplikacji – ludzie spontanicznie przekazują sobie kostkę z rąk do rąk, wymieniają na jej temat opinie, pośrednio zwiększając zasięg przekazu reklamowego poprzez osobistą rekomendację.


W jaki sposób nasze produkty wpisują się w założenia marketingu multisensorycznego?

Myślimy i uczymy się także rękami. Okazuje się, że prawie 72% ludzkich emocji wywoływana jest przez zmysł dotyku, a nie jak mogłoby się wydawać przez wzrok czy słuch. Nasze produkty w odbiór komunikatu reklamowego bardzo mocno angażują ręce, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia marketingu multisensorycznego. Haptyczne właściwości, odbierane przez dłonie, wpływają na podświadomie postrzeganą jakość przedmiotu i korzyść z jego używania – to, co w dotyku odbieramy jako dobre, jest przecież dobre. Efekt ten dotyczy nie tylko różnych produktów handlowych, ale także mediów komunikacyjnych i przekazywanego przez nie komunikatu. Płynne ruchy logoloop, delikatne kliknięcia kostki, precyzja wykończenia, jakość materiałów, odpowiedni ciężar i intrygujący mechanizm składania dyskretnie przekazują odbiorcy wyobrażenie o wiedzy, fachowości, kreatywności i elastyczności, a także wszechstronności i innowacyjności nadawcy komunikatu.

marketing multisensoryczny